Vil gjøre det lettere å handle over landegrensene

EUs indre marked har stor betydning for veksten i norsk næringsliv, men regelverk bremser handelen over grensene. Nå har Europakommisjonen lagt frem enn ny strategi for å forbedre dette.

Publisert 30.10.15

NHO Brussel

Fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer er prinsippet for det indre markedet, og gjennom EØS-avtalen har norske bedrifter full adgang til dette markedet. Det indre marked er imidlertid ikke ferdig utviklet, og i et et forsøk på å rette opp hindre som fremdeles står igjen, har Europakommisjonen lagt frem en ny strategi for å forbedre regelverket og fjerne gjenstående hindre innenfor EU/EØS-området.

Kommisjonen ønsker gjennom strategien, "Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business", å skape et mer integrert og rettferdig indre marked for å styrke Europas konkurransekraft.

Det handler om innsatser for å gjøre det enklere for bedrifter å virke over landegrensene og samtidig tilrettelegge for økt grensekryssende handel i det indre marked. Blant tiltakene er:

  • Reduksjon i administrative byrder – spesielt for småbedrifter.
  • Støtte til start-ups som ønsker å etablere seg utenlands.
  • Forenkling av regelverket for levering av tjenester og regulerte yrker.
  • Tiltak knyttet til utviklingen i delingsøkonomien og geografisk diskriminering av forbrukere i forbindelse med netthandel (såkalt geo-blocking).

Tiltakene som omtales i strategien vil påvirke rammevilkårene til norske bedrifter i EUs indre marked. For eksempel lanserer Europakommisjonen et "Services Passport", som tjenesteleverandører skal kunne få utstedt av hjemlandet sitt og bruke som bevis på at man oppfyller kravene for den aktuelle tjenesten i et annet EU/EØS-land hvor man ønsker å etablere seg.

-Det blir viktig for norske myndigheter, og aktører, å følge opp den nye indre markeds-strategien. Om tiltakene blir gjennomført på en god og hensiktsmessig måte vil det kunne gi enklere og bedre vilkår for norske bedrifter i Europa. Her er det viktig å sikre balansen mellom nærings- og forbrukerinteresser, sier Roald Gulbrandsen, daglig leder NHO Brussel.

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391