EUs nye formannskap

1. juli 2015 overtok Luxemburg for tolvte gang formannskapet i Rådet for den Europeiske Union. Sjelden har så mange utfordringer stått for døren; den greske krisen, Storbritannia som truer med å forlate EU og migrasjonskrisen. I tillegg kommer høstens klimatoppmøte, der Luxemburg skal sikre en ambisiøs felles posisjon og lede EUs delegasjon i Paris.

Luxemburgs logo

Publisert 09.07.15

NHO Brussel

Vekst og sysselsetting
Førsteprioriteten for Luxemburgs formannskap er å fostre vekst og sysselsetting i Europa, samt å forsterke den sosiale dimensjonen i Europeisk politikk. Konkrete tiltak er forventet for sysselsetting av unge, samt forslag for å bekjempe langtidsledighet og øke kvinners deltagelse i arbeidslivet. Formannskapet vil fokusere på promotering av langtidsinvesteringer i forskning og utvikling, og frigjøre midler for små og mellomstore bedrifter. Formannskapet vil blant annet stimulere til investeringer gjennom det Europeiske fondet for strategiske investeringer (EFSI). 

Styrket konkurranseevne gjennom digitalisering
Det luxemburgske formannskapet mener at Europa må spille en rolle i den globale digitale revolusjonen. De vil gi prioritet til digital teknologi på en horisontal måte og plassere digitaliseringen i hjertet av EUs indre markeds politikk. I forbindelse med dette vil det å undersøke EUs kommende Indre markedsstrategi for varer og tjenester være et prioritert område for det luxemburgske formannskapet.

Formannskapet ønsker å sikre fortgang i arbeidet med å digitalisere den europeiske økonomien. De vil blant annet ferdigstille forhandlingene om personvernsregelverket og nettverks- og informasjonssikkerhetsdirektivet Digitaliseringen er et viktig verktøy for å sikre Europas konkurranseevne i årene framover. 

Styrke EUs tilstedeværelse på den globale arena
Det luxemburgske formannskapet vil også styrke EUs posisjon i globale nøkkelspørsmål som handel, migrasjon og bærekraftig utvikling. Forhandlingene om en handels- og investeringsavtale med USA (TTIP) står derfor høyt på Luxemburgs agenda sammen med implementeringen av den Europeiske Agenda for Migrasjon. Formannskapet har til hensikt å samkjøre utviklingspolitikken med handel og bærekraftig utvikling.

Klimaforandringer er også et viktig tema for høsten 2015: Med et mål om å holde global oppvarming innunder 2°C ved slutten av århundret så må Luxemburgs formannskap få de 28 EU-landene til å komme til enighet om en ambisiøs felles posisjon før klimatoppmøtet i Paris.

Næringslivets forventninger
BUSINESSEUROPE støtter Luxemburgs prioriteringer for den neste perioden. Organisasjonen ønsker at formannskapet leverer på forenkling ny fart i digitaliseringen av den europeiske økonomien, at energiunionen bygges videre, at man når en ambisiøs avtale i Paris, og at TTIP forhandlingene lykkes.

Kontakt oss