- Ordninger man bare kan drømme om andre steder

Administrerende direktør i Paneda AS er positivt overrasket over støtteordningene i EUs forskningsprogram. Gjennom NHO Sogn og Fjordanes styretur til Brussel oppdaget han nye muligheter.

Publisert 31.10.14

NHO Brussel

Paneda AS eier og drifter 200 TV-sendere i Norge. Målsettingen er å bli en ledende aktør innen kringkasting av digital radio (DAB) og digital multimedia (DMB) i tunneler, T-baner, bygninger og andre konstruksjoner.

Dette er ordninger man bare kan drømme om andre steder

Geir Gjørsvik, adm.dir. Paneda

Som del av NHO Sogn og Fjordanes styretur til Brussel, fikk selskapets administrerende direktør, Geir Gjørsvik, øynene opp for mulighetene i EU:

- Studieturen til Brussel var svært interessant. Vi fikk innsikt i hvordan EU fungerer og ble orientert om hvilke muligheter norske bedrifter har til å få drahjelp til å utvikle nye produkter, finne samarbeidspartnere og få detaljert kunnskap om det europeiske markedet.

I Norge er det nye DAB-nettet straks utbygget over hele landet, noe som medfører at DAB-teknologien også skal inn i over 500 tunneler etter krav fra EU-direktiv. Dette vil utgjøre et betydelig marked for Paneda DAB, og tilsvarende utvikling skjer over store deler av Europa. Paneda DAB ønsker derfor å ta en sterk markedsposisjon også i det europeiske markedet.

- Jeg hadde personlig ikke satt meg særlig inn i EU-programmene tidligere, og må derfor innrømme at jeg ble svært positivt overrasket over de gode tiltakene som finnes. Vi kommer helt klart til å benytte oss av støtteordningene i EUs forskningsprogram, Horisont 2020. Med støtte til opptil 70 prosent av kostnadene, er dette ordninger man bare kan drømme om andre steder, sier Gjørsvik.

Daglig leder for NHOs kontor i Brussel, Roald Gulbrandsen, viser til undersøkelser som slår fast at bedrifter som deltar i EU-prosjekter erfarer bedret innovasjonsevne og økt konkurransekraft:

- Virkemidlene skal i større grad enn tidligere sikre at kunnskapen som kommer frem i forskningsprosjektene blir overført til bedriftene som deltar. Det skal bli spennende å følge med på Paneda videre, avslutter Gulbrandsen.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564