Praksisopphold - NHO Brussel

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye kollega i vår. NHO Brussel ser nå etter studentpraktikanter for vårsemesteret 2018!

#205

EU-parlamentet Fotograf: iStockPhoto

Publisert 04.10.17

NHO Brussel

NHO Brussel jobber for norsk næringslivs interesser og deltar aktivt i politikk- og regelverksutviklingen på europeisk nivå. NHOs Brusselkontor fungerer som et støtteapparat for hele NHO fellesskapet, og som praktikant hos oss vil du få direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter opp mot Norges viktigste import- og eksportmarked.

Praktikanten vil også ha ansvaret for ulike administrative oppgaver, nyhetsbrevet NHO Europanytt og mottakelse av besøkende grupper. Vi kan tilby et variert og spennende opphold som gir muligheter for læring og opparbeidelse av praktisk erfaring innen mange områder av politikken på EU-nivå. Da vi er et lite kontor vil det være en forutsetning at praktikanten evner å bidra selvstendig til den daglige driften og til et hyggelig arbeidsmiljø. Vi søker derfor deg som er fremoverlent, initiativrik og trives både med å jobbe på egen hånd og tett i gruppe.

Engasjementet er ulønnet og det vil derfor være en forutsetning at praktikanten er tilknyttet et norsk eller europeisk lærested som gir muligheter for finansiering av oppholdet under Erasmus+ ordningen. Vi ser gjerne at du studerer f.eks. enten juss, statsvitenskap eller økonomi. I begynnelsen av november vil det være to innfasingsdager hos oss i Brussel for de to utvalgte.

Tiltredelse skjer etter avtale. Søknad og CV sendes til nho@brussel.no / emmelie.odberg.rosengren@nho.no / ingebjorg.harto@nho.no

For mer informasjon, se www.nho.no/brussel

Søknadsfrist 15. oktober.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Telefon
23088282
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391