Rettelse NHO Europanytt 27.04.2017

Ved en teknisk feil kom det dessverre inn noen formuleringer som ikke hørte til saken om gassleveranse i Europa. Rettelse følger

Publisert 27.04.17

NHO Brussel

ENERGI: Solidaritet og samarbeid skal sikre Europa gassleveranse
Rådet og Europaparlamentet har kommet til en foreløpig enighet om forslag for å revidere eksisterende reguleringer for å sikre gassleveranse. Forslaget går inn i arbeidet med en felles europeisk energiunion og skal styrke samarbeidet mellom medlemslandene for å minske sårbarheten av eksterne faktorer. Les mer her

Norge er en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa og forsyner det europeiske markedet med om lag 20 prosent av deres gassbehov. Den foreløpige avtalen inngått i dag mellom Rådet og Parlamentet understreker viktigheten av pålitelige gassleveranser til EUs medlemsland, sier Ingebjørg Harto, leder av NHOs Brusselkontor.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss