Smart Cities på Norway House

Hvordan kan Smarte byer (Smart Cities) bidra til grønn vekst og hvilke rammebetingelser må være på plass for å utvikle smarte byer?

Dagfinn Wåge fra Lyse

Dagfinn Wåge fra Lyse holdt innlegg om næringsmulighetene i Smart Cities. Foto: Julie Johnsen, EU-delegasjonen.

Publisert 18.05.15

NHO Brussel

5. mai arrangerte den norske EU-delegasjonen og Stavangerregionen, i samarbeid med NHO Brussel, et seminar om smarte byer i Brussel.

Fokus for seminaret var å diskutere hvordan Smarte byer (Smart Cities) kan bidra til grønn vekst og hvilke rammebetingelser som må være på plass for å utvikle smarte byer. Trekkplasteret var EUs fyrtårnsprosjekter, som vant vant fram i forrige Smart Cities-utlysning. Blant innlederne var også klima- og miljødepartementet, Europakommisjonen og Lyse.

Statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og miljødepartementet definerte en smart by til å være kompakt, ha et velutviklet transportsystem der kollektivtransport, gåing og sykling har en fremtredende rolle, ha avfallshåndtering og resirkulering og til å som tar vare på sin kultur, historie, økosystem og grønne områder. Av rammebetingelser for å utvikle smarte, bærekraftige byer, trakk Lunde fram Leverandørutviklingsprogrammet og Norges politikk for el-biler.

Colette Maloney fra DG Connect understreket at smarte byer ikke handler om ett smart engangsinnkjøp. Det er en integrasjonsprosess. Hun presenterte Kommisjonens initiativer, blant annet Innovasjonspartnerskapet for smarte byer. På EU-nivå fokuserer man på å etablere åpne systemer og interoperabilitet slik at løsninger utviklet i en by enkelt kan benyttes også andre steder. Slik det er i dag er digital infrastruktur vanskelig å flytte fra en by til en annen.

Dagfinn Wåge, fra Lyse, innledet om hvorfor Smart Cities er interessant for næringslivet. Wåge sa at bedrifter er nødt til å være innovative på tre felt: de må mestre ny teknologi, de må samspille tett med kundene og de må ta i bruk nye forretningsmodeller og tjenester.

De tre Fyrtårnsprosjektene orienterte om sitt arbeid og erfaringer så langt: GrowSmarter, Remourban og Triangulum. Stavanger, som eneste norske by blant vinnerne av første utlysning, er partner i Triangulum. Prosjektene finansieres av Horisont 2020 og målet er at prosjektene skal pilotere Smart Cities-løsninger som skal kunne oppskaleres og eksporteres til andre byer. I Stavanger skal man blant annet skape 100 smarte boliger, der Lyse skal teste ut hvordan deres fiberteknologi kan brukes for å skape smarte hjem. Det innebærer både smarte løsninger for styring av varme, lys, innbrudds- og brannalarm og andre funksjoner i hjemmet, samt smarte velferdstjenester.

Smarte byer omfatter både transport, energi og digital politikk, i Kommisjonen er derfor både DG Move, DG Energy og DG Connect involvert i arbeidet.