Store utfordringer i EUs likestillingspolitikk

Lufta går ut av likestillingspolitikken i EU, EU-domstolen blir hyllet som likestillingsforkjemper, og Norge blir refset for kjønnsbestemte forsikringsberegninger under likestillingsseminaret 'når likestillingen europeiseres' arrangert av CORE og ARENA i Oslo tidligere i november. Hovedtema for konferansen var EU og likestillingspolitikk og dens betydning for EØS-landet Norge.

Publisert 19.11.15

NHO Brussel

Situasjonen i EU i dag
Johanna Kantola, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Helsinki, illustrerer et dystert bilde av utviklingen på likestillingsfronten i EU.  Selv om det finnes både positive og negative sider med EUs likestillingspolitikk, foregår en nedskalering, nedskjæring og marginalisering på dette området i dag. Resultatet er at vi ser færre likestillingsdirektiver bli fremmet, det bevilges mindre penger, og likestillingsperspektivet blir ignorert i utviklingen av unionens politikk. Manglende politisk visjon, vilje og oppfølging kan pekes ut som grunnen til denne negative utviklingen. I tillegg har det at flere aktuelle kriser i EU har blitt ansett som mer viktige, og at det nå er større konkurranse om pengestøtten, rammet Europas kvinner hardt ved kutt i satsingen på velferdsordninger som er viktige for deres tilknytning til arbeidsmarkedet.

Norsk likestillingspolitikk i forhold til EU/EØS
Norge er heller ikke noe godt eksempel mener Kirsten Ketscher, professor ved Københavns universitet. Ketscher er meget kritisk bl.a. til bruken i Norge av kjønnsbestemte forsikringsberegninger som gir kvinner, som gjennomsnittlig lever lengre enn menn, månedlig utbetalt mindre i pensjon enn sine mannlige kollegaer da pensjonen skal, ettersigende, strekke til lengre. Noe hun mener går imot EU-domstolens lovfortolkning, som tar utgangspunkt i individets rettigheter i tilknytning med EUs anti-diskriminasjons lov.

Påvirkningen fra EU/EØS på norsk likestillingspolitikk er omfattende. Norge og EU ser ofte likt på likestillingspolitikk, men metodene som ønskes brukt varierer noen ganger. Som et eksempel har ESA tidligere truet med å melde Norge for EFTA-domstolen i tilfeller der positiv diskriminering har blitt brukt for å gi fordeler til kvinner i f.eks. entreprenør-støtte og andre prosjekter lokalt og på landsbasis. På en annen side blir Norge en modell for eksport på andre likestillingsområder i EU/EØS, som med styrekvotering, likestillings- og fertilitetspolitikk.

Her har også NHOs 'Female Future' program vekket internasjonal interesse, som et av BUSINESSEUROPEs 'Best Practice' programmer. Sistnevnte er en samling av bedrifters og organisasjoners egne initiativer som på ulik måte tar sikte på å forbedre likestillingen i næringslivet.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382