Trøndersk hospitant hos NHO Brussel

Jon Uthus fra NHO Trøndelag tilbrakte de to siste ukene av april i Brussel. Målet for hospiteringsoppholdet var å lære om hvordan han i sitt arbeid kan dra nytte av europeiske nettverk mulighetene som ligger i Norges samarbeid med EU.

Jon Uthus

Jon Uthus presenterer «Horisont 2020-Trøndelag» for R-gruppen på Norway House. Foto: Sunniva Tusvik, Trøndelags Europakontor

Publisert 05.05.15

NHO Brussel

– Jeg opplever alltid Brussel som en inspirasjon, og det er viktig å få en fersk oppdatering på det som foregår i EU. Da er det alltid nyttig å kunne møte noen av de som sitter nærmest, sier Jon Uthus.

Jeg opplever alltid Brussel som en inspirasjon

Jon Uthus, NHO Trøndelag

Fokus på økt bedriftsdeltakelse i EUs programmer
Noe av bakgrunnen for Jons hospiteringsopphold er etableringen av det nye EU-nettverket "Horisont 2020 - Trøndelag". Nettverket er ett av åtte nettverk som finansieres av Forskningsrådet, og er et virkemiddel i regjeringens satsing for å øke norsk deltakelse i Horisont 2020. Målet med nettverket er å få flere norske bedrifter til å delta i EU-programmene.

Hospitering i Brussel
Jon har hatt møter med et bredt spekter av aktører i Brussel, blant annet BUSINESSEUROPE, Norges nasjonale ekspert i DG Research i Kommisjonen, Forskningsrådets kontor i Brussel, EU-delegasjonen, EFTA og ESA.

NHO Brussel har samarbeidet med Trøndelags Europakontor om det faglige programmet, og det har vært et variert og tett program. Jon har deltatt på alt fra verdens største sjømatsmesse, Nord-Norges Europakontors 10 årsjubileum til Europakommisjonens seminar Grow your region og møte med KS Brussel og Forskningsrådet om innovative offentlige anskaffelser.

Jon er fornøyd med sitt opphold i Brussel, og viser spesielt til EU-programmene som er en god inngang for norske bedrifter til å knytte partnerskap i viktige markeder. Horisont 2020 er spesielt interessant fordi programmet har fokus på næringseffekten i et FoU-prosjekt og hva dette forutsetter av bedriftsdeltakelse.

– Spesielt for oss i Trøndelag, med teknologihovedstaden Trondheim, representerer programmet muligheter som både øker utviklingsevnen til trønderske bedrifter og som bidrar til EUs mål om vekst og nyskaping. Dette er noe vi har et spesielt fokus på i nettverket «Horisont 2020-Trøndelag», avslutter Jon.

Hospitanter til gjensidig nytte
– Å få hospitanter til NHO Brussel er også nyttig for oss som jobber her, sier daglig leder Roald Gulbrandsen. – Vi tar mer enn gjerne imot flere kolleger, både fra regionene og fra NHO-S som ønsker en oppdatering på hva som rører seg i EU og få et innblikk i hvordan vi jobber.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564