Nyhetsarkiv

 1. Dette er lønnsoppgjøret 2018

  15. februar 2018 | Lønnsoppgjøret

  I 2018 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene.

 2. Midlertidig ansettelser: Små utslag i evaluering

  15. februar 2018 | Arbeidslivspolitikk

  Arbeidsmiljølovens nye og utvidede mulighet til å ansette midlertidig er evaluert etter å ha virket i kun ett år: - Viktig kunnskap, men vi trenger mer, sier NHO-direktør Nina Melsom.

 3. Kutt av maskinskatten gir arbeidsplasser

  31. januar 2018 | Skatter og avgifter

  Etter at maskinskatten ble fjernet, har en internasjonal aktør nå signert en avtale om kraftforsyning med Ringeriks-Kraft, til landets hittil største datasenter. Det betyr 150 nye arbeidsplasser.

 4. Betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker

  31. januar 2018 | Kompetanse og utdanning

  Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen, og det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker. Det er blant konklusjonene i den første rapporten fra Regjeringens kompetansebehovsutvalg (KBU).

 5. Generalforsamling i AS uten møte

  25. januar 2018 | Næringsjus

  I løpet av årets første seks måneder skal norske aksjeselskaper holde ordinær generalforsamling.

 6. NHO vil ha like konkurransevilkår

  23. januar 2018 | Offentlig sektor og næringslivet

  NHO mener at det offentlige må skille ut næringsvirksomhet i egne selskaper når de konkurrerer med private.

 7. NHO vil teste ut et ekstra frivillig skoleår

  19. januar 2018 | Kompetanse og utdanning

  - Vi må snu hver stein i jakten på gode tiltak som gjør at unge klarer å fullføre utdanningen sin. Det er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

 8. Bedrifter må registrere digital adresse

  18. januar 2018 | Næringsjus

  Alle bedrifter skal ha registrert e-postadresse eller mobiltelefonnummer i Brønnøysundregistrene. Dette ble obligatorisk fra 1. januar 2018.

 9. Høyere terskel for revisjon

  18. januar 2018 | Forenkling, Næringsjus

  Nå må aksjeselskaper ha revisor hvis driftsinntektene er høyere enn 6 millioner kroner eller hvis balansesum/aksjekapital er høyere enn 23 millioner kroner.

 10. NHOs seks tiltak mot arbeidslivskriminalitet

  18. januar 2018 | Arbeidslivspolitikk, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

  – Jeg frykter at selve fundamentet i det norske velferdssamfunnet kan forvitre, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Nå varsler hun sterkere lut for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten.

 11. Lettere for små bedrifter å slippe til

  15. januar 2018 | Offentlige anskaffelser

  Den nye regjeringens politiske plattform gjør det lettere for mindre bedrifter å konkurrere om offentlig oppdrag på hele 500 milliarder kroner. Det sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes.

 12. Tar verdien av arbeid på alvor

  14. januar 2018, NY REGJERINGSERKLÆRING

  - Regjeringserklæringen tar verdien av arbeid på alvor. Her skisseres grep for jobbskaping som er bra for Norge, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
80 >