Se bilder og video fra turneen «50 bedrifter på 5 dager»

- Over all forventning!, sier regiondirektør Christian Chramer om den ambisiøse rundreisen.

Rise and Shine! Klokka er 05:00 og regiondirektør Christian Chramer er på besøk hos Fristelsen Bakeri og Konditori. I bakgrunn er eieren av bakeriet, Silje Hansen.

Publisert 27.04.15

Hensikten med turneen til NHO Troms og Svalbard er å treffe bedriftsledere, ansatte og lærlinger i ulike settinger, knytte kontakt, fortelle hvordan NHO vil jobbe fremover og få innspill fra medlemsbedriftene. 

40 sekunder med Chramer

Vi klarte å få noen sekunder med regiondirektøren på telefon mellom to bedriftsbesøk:

Hvordan er responsen så langt?
- Den er over all forventning! Dette er en super måte å komme raskt i dialog med mange på. Mange svarer det samme om hva de vil vi i NHO skal jobbe med. Samtidig får jeg med mange gode historier til fylke, kommune og sentrale politikere om hva bedriftene er opptatt av, sier Christian. 

Hva er de opptatt av?
- Et gjennomsgangstema er samferdsel. Tryggere og sikrere vei for inn- og utførsel av varer er viktig. Det må bli mindre fare for skred og vinterstegning. 

Andre ting?
-
Ja, kompetanseheving og behov for folk med yrkesfag går igjen. Vi snakker om hvordan bedriftene kan nyttegjøre seg kompetanse og få unge til å etablere seg i området etter at de har tatt utdanning.

- Nå skal vi inn i en bedrift som lager toaletter, sier Christian. Han må legge på.

Les saker fra turneen:

- Vi må skape lyst til å flytte tilbake- Å få unge sysselsatt er lønnsomt av flere grunner

Jane, som driver Bios cafe, forteller om hemmeligheten bak suksessen.

- Det er kjempeviktig at alle har noe å gå til hver dag, sier Terje Ansgar Evensen (til høyre). Han jobber i attføringsbedriften Nordtro. 

Christian sammen med representanter for næringslivet i Nordreisa kommune etter besøk til restauranten Bios på Storslett.

Christian Cramer hos Bios

Her besøker Christian overnattingsstedet Lyngen Lodge og eier og fjellguide Graham Austick.

Foran Lyngen Lodge

Terje Ansgar Evensen i attføringsbedriften Nordtro, forteller hvorfor han brenner for å sysselsette flest mulig unge mennesker

- Å få unge mennesker til å gå på skole eller ut i arbeidslivet, er lønnsomt av tre grunner, i følge Terje Ansgard Eriksen. Han mener det er bra for den enkelte, at det er lønnsomt for bedriften, og det sparer samfunnet for masse penger. Se mer i video over.