Avtale om miljødeklarasjoner

Det er inngått avtale om gjensidig godkjennelse av norske og tyske miljødeklarasjoner, såkalte EPDer.

Adm. dir. Burkhart Lehmann i IBU (Institut Bauen und Umwelt), til venstre, og daglig leder Dagfinn Malnes i EPD-Norge, etter avtalesigneringen.

Publisert 03.07.14

EPD-Norge og den tyske EPD programoperatøren – IBU (Institut Bauen und Umwelt) har inngått avtale om gjensidig godkjennelse av hverandres miljødeklarasjoner, såkalte EPDer (Environmental Product Declaration). Det er både en forenkling og et gjennombrudd for byggenæringen som ønsker å få dokumentert miljøegenskapene til de produktene de skaffer seg. Avtalen ble undertegnet på årsmøtet i EPD-Norge nylig.

- Denne typen deklarasjoner dokumenterer miljøkvaliteter og sikrer samtidig like konkurransevilkår, sier Dagfinn Malnes, daglig leder i EPD-Norge.

- Det er svært viktig for næringslivet at miljøinformasjon gis på en standardisert og objektiv måte, og at konkurransevilkårene er de samme for norske som utenlandske bedrifter. De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon i samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land.

EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, ble etablert av Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening i 2002. En lang rekke toneangivende bedrifter i bransjer som byggevarer, møbler, energi, kjemikalier og emballasje er med i EPD-Norge.