FORUM FOR MINDRE BEDRIFTER

Småbedriftenes talskvinne

- Det er viktig at småbedriftene, som ofte kjenner gnagsårene, har tydelige stemmer inn i NHO, sier frisørmester Edel Teige. Hun er ny leder for NHOs Forum for mindre bedrifter.

Frisørmester Edel Teige, ny leder for NHOs Forum for mindre bedrifter

Publisert 23.01.14

SMB

Det er de med skoene på som kjenner hvor de trykker, som opplever hvilke ulike utfordringer det ligger i å drive mindre virksomheter: - De har hverdagen tett på seg. Den virkeligheten er det viktig å få inn i debatten, både internt i NHO og i møte med politikere og beslutningstakere, sier Teige.

Onsdag ble hun valgt av NHOs styre til ledervervet i Forum for mindre bedrifter. Heretter er det en reskal lederen i forumet også sitte i NHOs styre  og der sitter Teige allerede. Sammen med Edel Teige sitter 21 tillitsvalgte fra hele NHO-fellesskapet, fra ulike bransjer og regioner.

Forum for mindre bedrifter er et rådgivende organ for NHOs Styre og administrasjon. Det skal bidra i utformingen av NHOs politikk, slik at NHO i sitt arbeid mot politikere og beslutningstakere fremmer medlemmenes, og da særlig de mindre bedriftenes, interesser.

Teige driver seks frisørbedrifter i Bergens-området. I nær sagt alle år har hun i tillegg tatt på seg tillitsverv, fra Bergen Frisørlaug og NHO Hordaland, til NHOs styre og nå som leder av NHOs Forum for mindre bedrifter.

Hverdagen for en bedriftsleder handler ifølge Teige om å være inne i alt. Likevel finner hun tid til og glede i å bidra som tillitsvalgt: - Det er givende og lærerikt. Det gir meg et kunnskapsløft å komme tett på og tidlig inn i ulike prosesser.

Vi trenger flere som engasjerer seg for bedre rammevilkår

- Men jeg vet også at det vil hjelpe andre at det er noen av oss som gjør dette. At noen tar seg tid til å være med på å påvirke. Vi trenger flere som engasjerer seg for bedre rammevilkår.

Tydelig stemme
For selv om den overveiende delen av NHOs medlemmer er små og mellomstore bedrifter, så ser Teige behovet for et eget forum og nettverk for disse: - Store bedrifter vil naturligvis ha stor innflytelse. For at ikke de små og mellomstore skal komme i bakleksa, så er det viktig at denne store delen av næringslivet i Norge har en tydelig stemme inn i organisasjonen.

Teige trekker frem tre temaer som er viktig for henne: Generelle rammevilkår, fagopplæringen og forenkling.

- Arbeidsintensive bedrifter har store utfordringer i et høykostland som Norge. Det er begrensninger på hva vi kan ta på oss av økte utgifter, sier Teige.

15 av Teiges 60 ansatte er lærlinger. Rekruttering og utdanning, og ikke minst det store frafallet, engasjerer bedriftslederen sterkt: - Det er synd at så mange mislykkes så tidlig i livet. Vi må lage flere broer mellom skole og arbeidsliv og finne et opplegg som ivaretar disse. Selvfølgelig med gode økonomiske ordninger for bedriftene.

Avbyråkratisering er det tredje punktet Teige peker på: - Bedriftene blir pålagt større og større belastninger. Vi må ikke "regle" oss i hjel. Sunne og gode småbedrifter har ikke store avdelinger for å håndtere byråkratiet – de må jobbe smart.

Teige peker også på behovet for å forbedre og forenkle avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA), som samtidig understreker at den er en viktig samarbeidsplattform for å få ned sykefravær: - Vi trenger alle hender.

Den ferske lederen for NHOs Forum for mindre bedrifter gleder seg veldig til å ta fatt: - Jeg skal fronte de gode sakene og bygge videre nettverk med politikere og beslutningstakere, avslutter Teige.

Kontakt oss