Alvorlig at Mattilsynet mener kjøtt feilmerkes

Produkter skal merkes korrekt. Samtidig har Mattilsynet så langt vært lite behjelpelige med å veilede bedriftene, til tross for at tilsynet har en klar plikt til å gjøre dette, sier adm. direktør Petter H. Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Bilde av administrerende direktør for NHO Mat og Drikke, Petter H. Brubakk

Sjef for NHO Mat og Drikke, Petter H. Brubakk.

Publisert 24.11.15

 

 Mattilsynets merkesjekkrapport 2015 ble publisert tirsdag.

- Det er oppsiktsvekkende at Mattilsynets "kampanjeleder" Ingvild Tømmerberg Sletta først publiserer rapporten. Deretter sier hun til Aftenposten at Mattilsynet ønsker en dialog med bransjen for å bistå med forståelsen av regelverket, vel vitende om at Mattilsynet har avvist slik dialog tidligere. Mattilsynet kunne ha bidratt konstruktivt ved å ha veiledet først, men det sa de altså nei til. Denne arbeidsformen er vi svært kritisk til, sier Petter H. Brubakk.

NHO Mat og Drikkes utgangspunkt er at den enkelte bedrift har et klart ansvar for å følge gjeldende regelverk og blant annet sørge for at produktene er korrekt merket, slik at forbrukerne kan ta informerte valg.

Samtidig er NHO Mat og Drikke kritisk til at Mattilsynet synes å være mer opptatt av å avdekke feil fremfor å bidra til at feil unngås. Regelverket bedriftene skal følge er meget omfattende og oppfattes som vanskelig tilgjengelig. Mattilsynet har en klar, lovhjemlet veiledningsplikt overfor bedriftene. NHO Mat og Drikke synes ikke tilsynet tar denne veiledningsplikten på alvor.

- Før Mattilsynets kampanje "Mattilsynet ser på kjøtt og kjøttprodukter", har næringen bedt om møter og rettet flere konkrete spørsmål om regelverket til Mattilsynet. Tilsynet har ikke respondert på disse henvendelsene, forteller Brubakk.

NHO Mat og Drikke vil i dag begjære innsyn i Mattilsynets rapporter, og vil også be om et snarlig møte med tilsynets toppledelse for å drøfte saken.

 

Kontakt oss