Digitale håndbøker

NHOs digitale Personal- og HMS håndbøker er enkle å sette opp, oppdateres av våre advokater og eksperter, sikrer bedriften lovpålagt arbeidsreglement og er lett tilgjengelig for alle ansatte på mobil.

Publisert 12.10.17

Personalhåndbok

Personalhåndboken er et viktig verktøy i kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den skal gi svar på sentrale rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og sikre likebehandling av alle ansatte.

HMS-håndbok

Bedriften og de ansatte skal kjenne til risiko forbundet med arbeidet, samt ha rutiner for å redusere risiko. HMS-håndbok gir en samlet oversikt over roller og ansvar i bedriftens HMS-arbeid, risikoforhold, bedriftens mål og rutiner, samt hvilket regelverk bedriften er omfattet av.

Les mer om NHOs digitale håndbøker