Endringer i NHOs styrende organer

Her er valgkomiteens forslag til nye tillitsvalgte i NHOs styre og representantskap.

Næringslivets Hus sett forfra mot hovedinngangen en sommerdag

Næringslives Hus Foto: Øivind Haug

Publisert 29.03.17

Komiteen går inn for at konserndirektør Arvid Moss i Hydro overtar som president etter Tore Ulstein. Inger-Marie Sperre, daglig leder i Brødrene Sperre AS, er innstilt som ny visepresident.

Arvid Moss innstilt som ny president i NHO

Ny sammensetning av NHOs styre, hvis valgkomiteens innstilling blir vedtatt på generalforsamlingen 13. juni:

 • Svein Arild Steen-Mevold, adm. direktør i Scandic Hotels Norge
 • Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør i Statoil
 • Dag Halvorsen, eier/arbeidende styreformann i Sig. Halvorsen
 • Martin Holmen, adm. direktør i Securitas
 • Yuhong Jin Hermansen, styreleder og eier i Det Stavangerske Dampskibsselskab
 • Hege Skryseth, adm. direktør i Kongsberg Digital
 • Erik Espeset, konsernsjef i Tafjord Kraft
 • Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Siemens

Valgkomiteen har også innstilt fem medlemmer og fem varamedlemmer til NHOs representantskap:

 • Kjetil Førsvoll, konsernleder i Boreal Transport Norge
 • Frode Nilsen, konsernsjef i LNS-Gruppen
 • Grete Aspelund, adm. direktør i Sweco Norge
 • Trine Lerum Hjellhaug, adm. direktør i Lerum
 • Rolf Eilerås, daglig leder i Sandås Bygg

Varamedlemmer:

 • Petter Refsnes, daglig leder i Origod
 • Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft
 • Vidar Rune Låte, leder prosjekt og styreleder i Aventi Technology
 • Monica Th. Bjørkmann, Managing Director Norway i Subsea 7
 • Ingrid Sara Grimstad Amundsgård, EVP Business Development, Beerenberg Corp.

- Valgkomiteen har med sin innstiling søkt å sette sammen et styre og representantskap for NHO med betydelig erfaring både fra industri og næringsliv, politikk og ledelse av store og små bedrifter. Viktige sektorer som olje/gass og reiseliv er kommet inn i styret, og sjømatsektoren og kysten er sterkt representert gjennom visepresidentkandiat Inger-Marie Sperre fra Ålesund. Sammen med den brede erfaring som presidentkandidat Arvid Moss har, vil innstillingen bidra til å styrke NHOs posisjon i årene som kommer, sier Egil Olsvik, leder av NHOs valgkomité.

 

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652