Få hjelp på gründerreisen

– Gründere spiller en viktig rolle i utviklingen av norsk næringsliv, og NHO-fellesskapet vil i fremtiden gi gründerbedrifter et tilbud som gjør gründerreisen lettere, sier Kristin Skogen Lund.

glad vinner

– NHO jobber nå med å få på plass en egen gründerpakke som skal gjøre medlemskapet i NHO-felleskapet enda mer attraktivt for nyetablererne, sier Skogen Lund. Her er hun flankert av Bjarte Hollevik, gründeren av Moonlight Mountain Gear sammen med Christian Chramer i NHO (t.v) og Eirik Losengaard Mevik, ordfører i Kvænangen kommune (t.h). Foto: NHO.

Publisert 06.02.17

– Gründerbedrifter har mye til felles med NHO-fellesskapets sterke bedrifter, og vil ha glede av vår juridiske rådgivning, spennende møteplasser, attraktive nettverk og gunstige medlemstilbud, sier Kristin Skogen Lund.

Som Norges interesseorganisasjon for bedrifter er fremveksten av delingsøkonomien også tydelig for NHO. Stadig flere av NHO-felleskapets mer enn 25 000 medlemsbedrifter er oppstartsbedrifter med store vekstambisjoner og med nye forretningsmodeller. 

Selskaper som Kolonial.no, Nabobil, Weclean og en rekke gründerhus og co-working spaces er allerede medlemmer i NHO, og flere vil det bli. NHO-fellesskapet ønsker å tilby et enda mer tilpasset tilbud til disse bedriftene i fremtiden.

NHO er opptatt av å jobbe frem regelverk som sikrer et seriøst nærings- og arbeidsliv, også når forretningsmodellene endrer seg. Et samlet næringsliv er riktig vei for å møte fremtiden. 

– Samtidig ser vi at gründere har særskilte utfordringer i forhold til kompetanse, utvikling og lønnsomhet. Derfor jobber vi nå med å få på plass en egen gründerpakke som skal gjøre medlemskapet i NHO-felleskapet enda mer attraktivt for nyetablererne, sier Skogen Lund.