Glad for gruve-ja

NHOs regiondirektør i Finnmark, Marit Helene Pedersen, er glad at regjeringen sier ja til gruveplanene til selskapet Nussir ASA i Kvalsund.

Publisert 20.03.14

I en pressemelding i dag skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark er godkjent.

- NHO er glad for at myndighetene nå har tatt en positiv avgjørelse i Nussirs søknad om etablering av gruvevirksomhet i Kvalsund. Prosessen har vært lang og det er nå avklarende at bedriften har fått tillatelser til å utvinne av de enorme kobberressursene som er tilgjengelige.

- I NHO har vi stor tillit til at de impliserte myndigheter har gjort og vil gjøre gode faglige vurderinger i forhold til sjødeponi og at bedriften vil arbeide for de mest miljøvennlige løsninger. Vi har også den samme tilliten til at reindrifta og bedriften finner gode alternative og avbøtende løsninger i arealbruken gjennom dialog og forhandlinger.

- Dette er en god avgjørelse for industri- og næringsutvikling med mange arbeidsplasser i Finnmark, sier Pedersen.

Departementet mener det er viktig å utnytte gode mineralforekomster og at lokalsamfunn som Kvalsund får vekst og utvikling. Departementet legger til grunn at gruveselskapet i samråd med reindriftsnæringen kommer fram til avbøtende tiltak som legger grunnlaget for en videreføring av reindriften i området.

- Regjeringen har som målsetting å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Den planlagte gruvevirksomheten i Nussir og Ulveryggen er et av de største mineralprosjektene i Norge på lang tid og vil gi positive ringvirkninger i kommunen og regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ifølge pressemeldingen.

Kontakt oss

Marit Helene Pedersen

Regiondirektør

NHO Finnmark

marit.helene.pedersen@nho.no
Telefon
91310232