Regjeringen

Gratulerer nye statsråder

Vi gratulerer de nye statsrådene, og ser frem til å samarbeide om de viktige felles oppgavene vi alle har med å omstille Norge i en krevende situasjon for mange norske bedrifter, sier Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund ser frem til samspill med de nye statsrådene.

Publisert 16.12.15

I statsråd 16.12.2016 ble det gjort flere utskiftinger i regjeringen. I arbeids- og sosialdepartementet overtar Anniken Hauglie (H).

-For oss blir det viktig med et tett samspill med Hauglie, sier NHO-sjefen. Det er store endringer på gang i norsk arbeidsliv, med store teknologiske endringer som vil sette tradisjonelle jobber i spill, samtidig som det oppstår nye muligheter. Vi vil gjerne bidra til utviklingen av norsk politikk på området, og tror vår årskonferanse i januar vil være til inspirasjon når det gjelder dette.

Sylvi Listhaug (FrP) blir statsråd med ansvar for å samordne flyktninge- og integreringsarbeidet.

-En krevende flyktningesituasjon forsterker behovet for tiltak som skaper jobber og inkluderer flere, mener Skogen Lund. NHO og LO har kommet med forslag til gode løsninger på dette området, og både Haugli og Listhaug blir viktige aktører for å møte denne situasjonen.

Det er flere nye statsråder med ansvar for sektorer som NHO organiserer. Per Sandberg (FrP) får ansvar for fiskeri, Linda Hofstad Helleland (H) for kultur og dermed mediebransjen, og Jon Georg Dale (FrP) får ansvar for landbruk og matbransjen. På mer overordnede politikkområder overtar Elisabeth Aspaker (H) Europaspørsmål, mens Vidar Helgesen (H) får ansvar for klima og miljø.

-Vi tror Helgesen vil ha nytte av sin bakgrunn fra Europaarbeidet i arbeidet som klimaminister, sier Skogen Lund. Med en Parisavtale i havn, er det viktigste nå å få på plass et samarbeid med EU om felles gjennomføring av klimamålene. 

Skogen Lund vil også takke de avtroppende statsrådene for et godt samarbeid. Robert Eriksson (FrP), Tine Sundtoft (H) og Torhild Widwey (H) går alle ut av regjeringen.