Kompliserte regler for merking av mat

Regelverket for merking av mat er komplisert både for bedriftene og for Mattilsynet selv. Rapporten som i dag ble offentliggjort bekrefter dette.

Gaute Lenvik, konstituert administrerende direktør, NHO Mat og Drikke.

Publisert 13.05.15

Dette er første gang Mattilsynet gjennomfører et slikt nasjonalt tilsynsprosjekt om bruk av ernærings- og helsepåstander.

– Antall avvik viser at regelverket er vanskelig. Blant annet kommer dette til uttrykk i ulik fortolkning av regelverket i ulike regioner hos Mattilsynet, sier Gaute Lenvik, konstituert administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

– Det er viktig å påpeke at det er ikke avdekket helsefare som følge av feilmerking. Rapporten viser at det er utfordringer knyttet til innføringen av et nytt regelverk. Men bransjen, som ønsker å følge regelverket på området, tar dette alvorlig. Vi vil nå invitere bedrifter og Mattilsynet inn i et arbeid for å få til en lik forståelse og etterlevelse av regelverket, sier Lenvik.


Kontaktperson
Sofie Oraug-Rygh, NHO Mat og Drikke, sor@nhomatogdrikke.no, telefon 97 77 24 83