Fire gode råd til medarbeidersamtalen

For mange er det naturlig å ta medarbeidersamtalene ved inngangen til et nytt år. Her finner du NHOs enkle firepunkts veiledning.

#205

Illustrasjonsfoto. Foto: Aksel Jermstad.

Publisert 05.01.17

Medarbeidersamtalen gir anledning til å fokusere på hvordan hver enkelt medarbeider og leder i samarbeid kan bidra til å nå bedriftens mål. Slike regelmessige samtaler mellom leder og medarbeider er vanlig, men gjennomføres svært forskjellig fra bedrift til bedrift. Det er likevel noen fellesnevnere som vi beskriver her.

Fire tips til hvordan du kan gjennomføre medarbeidersamtalen.