NHO endrer og styrker organisasjonen

- Vi skal sikre næringslivet større politisk gjennomslag og jobbe tettere for og med våre 24 000 medlemsbedrifter, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth/NHO)

Publisert 04.05.16

Mange medlemsbedrifter nedbemanner, og spesielt Vestlandet preges av lavere oljepris og slankere ordrebøker. Bedrifter i enkelte andre deler av landet opplever riktignok bedre tider, men næringslivet sett under ett står uansett overfor store omstillinger.

- Vi er nå i en brytningstid for norsk næringsliv og for det norske samfunnet. Norge må omstilles, og norsk næringsliv er så til de grader en del av løsningen. Vi trenger sterke bedrifter som skaper og bevarer verdier og arbeidsplasser. Et sterkt NHO, som gir bedriftene en tydelig stemme, er derfor viktigere enn noensinne, sier Skogen Lund.

NHOs toppsjef mener at det er helt naturlig for NHO å endre seg, når verden rundt er i så store endringer som vi nå ser. Nå samles og styrkes det direkte medlemsarbeidet, samtidig som NHO samler kreftene om de viktigste politiske sakene for våre medlemmer. Endringene skal også bidra til reduserte kostnader, slik at kontingentsatsen settes videre ned frem mot 2020.

- Vi skal styrke vårt arbeid med å sikre politisk gjennomslag. I tillegg skal vi jobbe mer med medlemsfordeler, samt utvikle nye produkter og tjenester, alt dette for å sikre høyere medlemstilfredshet, sier Skogen Lund.

Onsdag ble det kjent at mer enn 70 av nærmere 300 ansatte slutter i løpet av de neste 3,5 årene, gjennom seniorpakker og andre frivillige løsninger.

- Dette gir oss mulighet til å møte behovet for reduserte kostnader, samtidig som dette åpner for nyrekruttering knyttet til de viktigste områdene i NHO og de nye satsningene fremover, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

Ny ledergruppe

Kristin Skogen Lund – administrerende direktør
Ole Erik Almlid – viseadministrerende direktør
Svein Oppegaard – direktør politikk
Nina Melsom – direktør tariff og medlemstjenester
Geir Høiby – økonomidirektør
Alf Åge Lønne – stabsdirektør

Kontakt oss

Ole Erik Almlid

Viseadministrerende direktør

Politikk og kommunikasjon

ole.erik.almlid@nho.no
Mobil
93213900