Ny direktør for næringspolitikk

Ingebjørg Harto blir direktør for Område næringspolitikk i NHO. Hun har fungert i stillingen siden august.

Ingebjørg Harto er NHOs nye direktør for næringspolitikk.

Publisert 02.11.15

Harto var avdelingsdirektør i næringsjuridisk avdeling da hun ble konstituert som næringspolitisk direktør etter sommeren. Hun overtok etter Petter Haas Brubakk, da han begynte som adm. direktør i NHO Mat og Drikke:

- Etter å ha fungert i noen få måneder kan jeg si at dette er en utfordring som er både stor og krevende, men også spennende og morsom. Det er en utfordring en bare må si ja til, sier Harto.

- Jeg setter stor pris på å få denne tilliten. Jeg følger etter en forgjenger som har satt gode spor etter seg. Nå skal jeg gjøre mitt beste for å følge opp – til beste for våre medlemmer, sier Harto.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund setter pris på å få Harto inn i sin ledergruppe på permanent basis:

- Jeg hadde stor tro på Ingebjørg da hun ble konstituert. Og jeg har ikke mindre tro på henne nå, etter noen måneder. Hun kjenner NHO, både politikken og organisasjonen, godt.

- Hun gir allerede et verdifullt bidrag for å sikre norsk næringsliv gode rammebetingelser, i en tid med omstilling, både innad hos oss og i våre omgivelser, sier Skogen Lund.