Ny sjef for NHO Mat og Drikke

Petter Haas Brubakk er ansatt som administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. -Vi har fått tak i en av de mest sentrale aktører i norsk næringspolitikk til å videreutvikle en stor og viktig norsk industri, sier styreleder Egil Olsvik.

Næringspolitisk direktør Petter Haas Brubakk i NHO blir ny administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. Her fra et besøk hos Finansdepartementet. Foto: Bjørnar Eidsmo.

Publisert 17.06.15

Brubakk kommer fra stillingen som områdedirektør for næringspolitikk i NHO.

- Brubakk har lang erfaring i å arbeide med rammebetingelser for norsk næringsliv, og sentrale spørsmål som å utvikle norsk råvareproduksjon, helse, sunnhet og miljø og global/nasjonal bioøkonomi. Dette er meget viktig i et stadig mer konkurranseutsatt marked sier Egil Olsvik.

Han sier videre at dette arbeidet ligger i kjernen av NHO Mat og Drikkes arbeidsfelt for å bidra til vekst, lønnsomhet og økt konkurransekraft for mat- og drikkesektoren i Norge.

Tillit

Petter Brubakk setter stor pris på tilliten han er vist og gleder seg til å ta fatt som leder av en nyetablert landsforening med 1400 medlemsbedrifter.

- Dette er en landsforening med lange tradisjoner og store utviklingsmuligheter. Vi snakker om en viktig aktør i NHO-felleskapet som representerer en av de store fastlandsindustriene, sier Brubakk.

Han ser frem til å ta fatt på de mange og store oppgavene sammen med medlemsbedrifter, styret og gode medarbeidere.

Petter Haas Brubakk vil tiltre stillingen i NHO Mat og Drikke tidlig høst.

Nyter stor respekt

Avdelingsdirektør for næringsjus, Ingebjørg Harto, vil bli konstituert som direktør for område næringslivspolitikk i NHO samtidig som det settes i gang et søk etter Brubakks erstatter.

- Jeg er veldig glad både for Petter som får nye oppgaver å bryne seg på og for NHO Mat og Drikke som får en særs dyktig leder. Det blir ikke enkelt å fylle rommet etter Petter i NHO-S, og jeg er glad for at vi beholder ham i NHO-familien. Han har vært en uvurderlig ressurs for oss i mange år, nyter stor respekt og anerkjennelse og er en høyt verdsatt kollega, sier Kristin Skogen Lund, adm dir i NHO.

Kontaktperson:

Styreleder i NHO Mat og Drikke, Egil Olsvik. Tlf: 908 33 254

NHO Mat og Drikke er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 1400 medlemsbedrifter innen mat, drikke og bionæringer. Den er et resultatet av en nylig vedtatt fusjon mellom NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke.