"Nytt" Eierforum

NHOs "nye" Eierforum møtte nylig stortingsrepresentantene Svein Flåtten og Lisbeth Berg-Hansen, om hva som er gode rammebetingelser for personlige eiere og familiebedrifter.

Heine Wang

Leder i NHOs Eierforum, Heine Wang.

Publisert 04.04.14

Den nye sammensetningen av NHOs Eierforum var samlet for første gang, under ledelse av Heine Wang, NOKAS AS. De to finanskomitemedlemmene Flåtten (H) og Berg-Hansen (Ap) inspirerte til debatt, særlig om muligheten for å få fjernet formuesskatten.

Menon Business Economics har, på oppdrag fra NHO og Rederiforbundet, startet et arbeid med å kartlegge det personlige eierskapet/familiebedriftene i Norge med sikte på å kunne analysere i hvilken grad de bidrar til regional utvikling og vekst. Resultatet av analysen vil bli brukt på NHOs Eierskapskonferanse i september.

NHOs Eierforum er en møteplass og et nettverk for personlige eiere og familiebedrifter med muligheter for å påvirke politikerne og å diskutere politikk for personlig eierskap. NHO samarbeider med Norges Rederiforbund. Forumet består av 49 bedriftsledere som alle er personlige eiere, alt fra den lille gründer til den tradisjonelle, store familiebedriften.

NHOs Eierforums har et arbeidsutvalg som i perioden 2014-2015 består av:

  • Heine Wang, leder, NOKAS AS
  • Trine Lerum Hjellhaug, Lerum fabrikker AS
  • Olav Hindahl Selvaag, Selvaag Gruppen AS
  • Morten Jakhelln, Chr. Jakhelln AS
  • Njål Sævik, Havila Shipping ASA

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Stab

Tone.Knutsen@nho.no
Telefon
23087762