NHOs behandling av personopplysninger ved markedsføring på e-post

Nedenfor gjør vi rede for hvordan NHO og landsforeninger og bransjeforeninger vil behandle personopplysninger når det gjelder markedsføring på e-post når personopplysningsloven 2018 trer i kraft.

Publisert 11.05.18

Markedsføring på e-post

Formålet med behandling av opplysningene er:

  • å informere om arrangementer og kurs NHO arrangerer
  • å informere ansatte og andre representanter for tillitsvalgte i NHOs medlemsbedrifter om de medlemsfordelene vi og våre samarbeidspartnere tilbyr medlemsbedriftene.

Vi registrerer ditt navn, din kontaktinformasjon, din stilling og navnet på den bedriften du representerer.

Disse opplysningene blir brukt til å kontakte deg med informasjon om produkter, tjenester, kurs og arrangementer i tråd med de formålene vi har nevnt ovenfor. Behandlingen av opplysningene når det gjelder markedsføring per e-post vil være basert på samtykke fra dem som er registrert.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger for de formålene som er nevnt ovenfor. Gir du ikke samtykke eller trekker du samtykke tilbake, retter vi ikke henvendelser om markedsføring mot deg. Vi lagrer opplysningene inntil du trekker samtykket tilbake eller inntil vi på noen annen måte blir klar over at opplysningene ikke er nødvendige for formålene ovenfor.

Vi forbeholder oss likevel muligheten til å registrere at du har trukket samtykke tilbake, hvis det er nødvendig for å hindre at vi retter henvendelser om markedsføring mot deg.

Hvis vi behandler personopplysninger om deg for andre formål og med andre behandlingsgrunnlag enn de som er nevnt ovenfor, vil vi gi informasjon om det i en personvernerklæring på NHOs nettsider. Dette vil gjelde blant annet ved påmelding til kurs eller når bedriften benytter medlemsfordeler.

Vi gir opplysningene til vår databehandler, se nederst. Deres behandling er regulert av en databehandleravtale vi har med dem. Det er vi som bestemmer hvordan de kan bruke opplysningene. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn de som fremgår ovenfor.

Hvis bedriften du representerer er medlem i NHO, og du har gitt samtykke til å motta informasjon om medlemsfordeler, gir vi opplysninger til de leverandørene av forsikringsmeglingstjenester og pensjonstjenester vi har avtale med. De er behandlingsansvarlige for opplysningene. Vi vil gjøre vårt beste for at bare gir deg informasjon om tjenester som er relevante for deg i den stillingen du har i bedriften.

Rettigheter for de registrerte

Har du gitt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake.

Personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi gale personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har selv har gitt oss, så langt behandlingen vår er basert på samtykke (dataportabilitet).

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger. 

Behandlingsansvarlige, databehandler og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Næringslivets Hovedorganisasjon (organisasjonsnummer 955 600 436). Vår kontoradresse er Middelthuns gate 27, Oslo. Vår postadresse er postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Du kan også kontakte oss pr e-post postmottak@NHO.no eller telefon 2308 8000.

Vi har fellesbehandlingsansvar med landsforeningene og bransjeforeningene i NHO-fellesskapet.

Consort AS (organisasjonsnummer 994 887 203) er vår databehandler. Deres adresse er Kjøpmannsgata 25, 7013 Trondheim. De kan kontaktes på post@consort.no eller pr e-post post@consort.no.