Sammen for en Viken-modell

Allerede før juleferien starter møttes regionstyrelederne i Buskerud, Østfold og Oslo & Akershus for å diskutere fremtidens NHO-struktur i Viken-regionen.

Sammen for å styrke NHO i nye Viken. Fra venstre: Regiondirektør NHO Oslo/Akershus, Nina Solli, styreleder NHO Østfold, John Karlsen, regiondirektør NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, styreleder NHO Oslo & Akershus, Nils Morten Huseby, styreleder i NHO Buskerud, Haakon Tronrud, regiondirektør NHO Buskerud, Grete Karin Berg, og direktør for marked og region, Christian Chramer. Foto: Tuva Gaarder Nordlie

Sammen for å styrke NHO i nye Viken: regiondirektør NHO Oslo/Akershus, Nina Solli, styreleder NHO Østfold, Jon Karlsen, regiondirektør NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, styreleder NHO Oslo & Akershus, Nils Morten Huseby, styreleder i NHO Buskerud, Haakon Tronrud, regiondirektør NHO Buskerud, Grete Karin Berg, og direktør for marked og region, Christian Chramer. Foto: Tuva Gaarder Nordlie

Publisert 15.12.17

Buskerud, Oslo og Akershus, Østfold

De tre styrelederne er enige om å jobbe frem et forslag til ny struktur som kan gi NHO en kraftfull organisering, tilpasset fremtiden.

- Det har stor verdi å møtes for å diskutere fremtidens muligheter i NHO-fellesskapet. Vi ser at vi som i dag er tre regioner har mye som forener oss. Det tilsier at vi skal finne gode fellesløsninger, sa styreleder i NHO Buskerud, Haakon Tronrud.

NHO har allerede omorganisert seg for å være i forkant av regionreformen ellers i landet. Usikkerhet rundt fremtiden for Viken-regionen har til nå satt denne prosessen på vent. Men når Stortings-flertallet nå har vedtatt Viken som en ny region, ønsker NHO også her å sette fart på prosessen.

- Politiske partier, fylkeskommunale- og statlige institusjoner gjør seg allerede klar for en ny struktur. For NHO som skal fremme næringslivets interesser er det viktig at vi ikke venter lenge med å endre vår struktur til den beste og mest framtidsretta modellen, understreket Nils Morten Huseby, som er styreleder i NHO Oslo og Akershus.

Styrelederne er enige om å jobbe frem et forslag basert på utvalgte grunnprinsipper som kan drøftes av de tre regionstyrene i januar.

- Vi ønsker å finne en Viken-modell som sikrer at vi ivaretar nærheten til medlemmene og engasjementet for å bidra i NHO-arbeidet ute hos medlemsbedriftene. Det er jeg trygg på at vi skal klare. Vi som representerer næringslivet har et ansvar for å gå foran og finne en modell som fungerer, sa styreleder i NHO Østfold, Jon Karlsen.

Kontakt oss

Christian Chramer

Direktør

Område Medlem og region

christian.chramer@nho.no
Mobil
92882360