Sammenslåing: NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke

Forhandlingsutvalgene i de to landsforeningene er kommet frem til et anbefalt forslag om sammenslåing.

Publisert 01.09.14

Buskerud

Bakgrunnen er at generalforsamlingene i de to landsforeningene i vår vedtok at spørsmålet om sammenslåing skulle utredes.

Det anbefalte forslaget skal behandles av styret i NHO Mat og Landbruk 5. september og styret i NHO Mat og Drikke 11. september.

Endelig vedtak om eventuell sammenslåing skal vedtas på generalforsamlingene til de to landsforeningene, 17. mars 2015.

Kontaktpersoner:
Knut Maroni, adm. direktør NHO Mat og Drikke, tlf. 917 29 021
Gaute Lenvik, adm. direktør NHO Mat og Landbruk, tlf. 917 88 686