Seier i Høyesterett: Ulovlig tariffavtale gir ikke uten videre rett til erstatning

CHC Helikopter Service opptrådte ikke aldersdiskriminerende da de i 2008 fulgte gjeldende tariffavtale som innebar at piloter måtte fratre ved fylte 60 år.

#205

Viktig seier i Høyesterett: Tariffbundet bedrift ikke erstatningspliktig for å ha overholdt tariffavtalt aldersgrense. Foto: Aksel Jermstad.

Publisert 08.02.17

I 2008 utfordret flere piloter ansatt i CHC Helikopter Service den tariffavtalte aldergrensen på 60 år. CHC Helikopter Service valgte, etter grundige overveielser gjort i NHO Luftfart og NHO, å følge tariffavtalens bestemmelser, og påla pilotene å fratre.

10 piloter gikk til sak fordi de mente at de var utsatt for aldersdiskriminering, og krevde å fortsette i arbeidet. Pilotene tapte i tingretten og lagmannsretten, mens Høyesterett i 2012 la til grunn at pilotene fortsatt var ansatt i selskapet fordi aldergrensen var lovstridig.

På bakgrunn av dommen fra 2012, gikk pilotene til erstatningssøksmål og krevde erstatning for tapte inntekter i den perioden de hadde vært ute av arbeid. Dette vant de frem med i tingretten og lagmannsretten, mens Høyesterett nå har slått fast at CHC Helikopter Service ikke opptrådte aldersdiskriminerende da de valgte å følge tariffavtalen i 2008. Da plikter bedriften heller ikke å betale erstatning.

Høyesterett tar utgangpunkt i at det er situasjonen i 2008 som er avgjørende for om CHC Helikopter Service har opptrådt diskriminerende. I tiden fra 2008 og frem til 2012, var det en rettsutvikling på diskrimineringsområdet, blant annet ved at EU-domstolen i 2011 avsa en dom der tyske piloter ble ansett aldersdiskriminert ved en avgangsalder på 60 år.

Høyesterett ser tilbake til 2008 og konstaterer at på dette tidspunktet var ikke tariffavtalen i strid med forbudet mot aldersdiskriminering. CHC hadde derfor ikke begått noe rettsbrudd i 2008 da de valgte å følge den gjeldende tariffavtalen.

Det er viktig å merke seg at Høyesterett uttaler at selv om man skulle legge til grunn at 60-årsgrensen var aldersdiskriminerende i 2008, hadde CHC Helikopter Service "utvilsomt" opptrådt forsvarlig når man valgte å følge tariffavtalen. Rettstilstanden var usikker, og CHC sto i en vanskelig situasjonen idet de var tariffbundet til å følge 60-årsgrensen.

– Denne dommen er en viktig seier, både for bedriften og for NHO, sier avdelingsdirektør Margrethe Meder i NHO. 

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør/Advokat (H)

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Mobil
91731919