NHO ROGALAND

Simonsen - ny regiondirektør i Rogaland

Svein Olav Simonsen er ansatt som regiondirektør i NHO Rogaland. Simonsen etterfølger Hallvard Ween som går av med pensjon mars 2016.

Publisert 19.06.15

Simonsen (44) er utdannet siviløkonom ved University of Strathclyde i Glasgow. Han kommer fra stillingen som Vice President Sales and Marketing Eur-Caspian Region Weatherford hvor han har vært ansatt siden 2012.

Simonsen har bred erfaring fra oljeindustrien og bankvirksomhet, blant annet som Vice President i DNB Energy Division Stavanger. Han har også hatt lederrolle i Halliburton.

- Med Svein Olav Simonsen som ny regiondirektør får næringslivet i Rogaland en aktiv og synlig representant. Bedriftene i regionen representerer en stor del av den nasjonale verdiskapingen i privat sektor, og jeg er helt sikker på at Simonsen vil være en tydelig stemme for dette viktige området av norsk næringsliv, sier Ole Erik Almlid, direktør for Område kommunikasjon og region i NHO.

- Vi er glad for at han har takket ja, og ser frem til at han kommer i gang i løpet av høsten, sier Almlid.

Svein Olav Simonsen er stolt og glad for at han har fått jobben.

- NHOs medlemmer skaper verdier, verdiskapning er bærebjelken i velferdsstaten og vi skal gjøre en forskjell. Det er en viktig jobb som jeg går til med respekt og ydmykhet, sier han. 

44-åringen begynner som rådgiver 1. september, og overtar som regiondirektør fra 1. januar. Han vil dermed jobbe en periode sammen med Hallvard Ween før sistnevnte går av med pensjon i mars 2016.

Kontakt oss

Ole Erik Almlid

Viseadministrerende direktør

Politikk og kommunikasjon

ole.erik.almlid@nho.no
Mobil
93213900