FHLs ÅRSKONFERANSE

Sjømat stadig viktigere

Verdiskapingen fra norsk sjømatnæring har nesten doblet seg de siste ti årene. -Sjømatklyngene blir stadig viktigere for norsk økonomi, sier FHL-sjef Geir Ove Ystmark.

Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett. (© iStockphoto)

Publisert 02.04.14

Det er særlig leverandørbedriftene som vokser, i følge adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), som i dag samler hele sjømatbransjen til årskonferanse i Trondheim.

FHL-konferansen har om lag 400 deltakere, noe som er ny rekord. Sentrale tema er næringsklynger, vekst og internasjonal handel. Dette skjer dagen etter at statsminister Erna Solberg varslet at det kommer en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen.

- Vi mener det er klokt at myndighetene vil legge opp til en forutsigbar politikk i denne delen av sjømatnæringen, sier Ystmark. Han venter flere detaljer om regjeringens planer når fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker konferansen i dag. Også Europa-minister Vidar Helgesen deltar for å snakke om markedsadgang og handelspolitikk som er svært sentrale tema for sjømatnæringen. Han kommer på konferansens andre dag på torsdag.

En næring i vekst
Analyser av verdiskapingen i og rundt fiskeri- og havbruksnæringen viser en klar økende tendens over siste tiårsperiode. Leverandørbedriftene alene står for en verdiskaping på over 24 milliarder kroner.

- Leverandørene blir stadig viktigere for sjømatindustrien. Innkjøpene øker, sysselsettingen stiger og de får stadig mer krevende oppgaver fra sjømatbedriftene. Vi ser også at leverandørene i større grad anses som egne næringer som også opererer i markeder utenfor Norge, sier Ystmark.