Skogen Lund: Seniorpakker var det beste alternativet for NHO

Dagens Næringsliv skriver i dag om NHOs omstilling. Her er fakta om prosessen.

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener at det er helt naturlig for NHO å endre seg, når verden rundt er i så store endringer som vi nå ser. (Foto: Hampus Lundgren)

Publisert 21.09.16

- Seniorpakker var det beste alternativet for NHO. Det er snakk om en frivillig ordning, og ingen medarbeidere ble presset ut. Ordningen var også ønsket av mange i den aktuelle aldersgruppen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

For å unngå å peke ut og risikere stigmatisering av enkeltmedarbeidere, gikk man for rettighetsbaserte sluttpakker. Da må man avgrense tilbudet for å ikke risikere at alle ansatte innenfor et viktig fagområde slutter.

- Gitt at vi ikke er med i AFP-ordningen, ble vi enige med Husforeningen om at tilbudet om å gå av fra fylte 62 år var en god måte å løse avgrensingen på. Vi har ikke fått en eneste negativ tilbakemelding på dette av de som er berørt, sier Skogen Lund.

Norge og NHO må omstilles

Mange medlemsbedrifter nedbemanner, og spesielt Vestlandet preges av lavere oljepris og slankere ordrebøker. Bedrifter i enkelte andre deler av landet opplever riktignok bedre tider, men næringslivet sett under ett står uansett overfor store omstillinger.

- Vi er nå i en brytningstid for norsk næringsliv og for det norske samfunnet. Norge må omstilles, og norsk næringsliv er så til de grader en del av løsningen. Vi trenger sterke bedrifter som skaper og bevarer verdier og arbeidsplasser. Et sterkt NHO, som gir bedriftene en tydelig stemme, er derfor viktigere enn noensinne, sier Skogen Lund.

NHOs toppsjef mener at det er helt naturlig for NHO å endre seg, når verden rundt er i så store endringer som vi nå ser. Nå samles og styrkes det direkte medlemsarbeidet, samtidig som NHO samler kreftene om de viktigste politiske sakene for våre medlemmer. Endringene skal også bidra til reduserte kostnader, slik at kontingentsatsen settes videre ned frem mot 2020.

Mer enn 70 av nærmere 300 ansatte slutter frem mot 2020, gjennom seniorpakker og andre frivillige løsninger.

- Dette gir oss mulighet til å møte behovet for reduserte kostnader, samtidig som dette åpner for nyrekruttering knyttet til de viktigste områdene i NHO der vi trenger ny kompetanse, sier Skogen Lund.