Strenge vilkår for laksevekst

- Regjeringens vilkår for å gi fem prosent økning i lakseproduksjonen fra 2015 er krevende, men vil være mulig å oppnå for en del store og små havbruksbedrifter, sier FHL-direktør Geir Ove Ystmark.

Geir Ove Ystmark, adm. direktør i NHO-foreningen Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. (Foto: FHL)

Publisert 24.06.14

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte mandag regjeringens forslag om å åpne for fem prosent vekst på eksisterende laksekonsesjoner. Dette er i tråd med utredninger fra vitenskapsmiljøene i Norge om at havbruk er en fremtidsnæring som har potensial for betydelig vekst frem mot 2050.

Forutsetningen for veksten i 2015 er at selskapene forplikter seg til strengere lusekrav. Konsesjonene underlegges krav om maksimalt 0,1 voksne hunnlus per fisk mot dagens maksimalgrense på 0,5. Videre settes det vilkår om maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus.

- Det er grunn til å tro at dette er vilkår som kan oppfylles av en del selskaper, samtidig som det kan bidra til mer utvikling av metoder som ikke krever bruk av legemidler. Dette er i tråd med næringens egen strategi for kontrollen med lakselusnivåene i anleggene, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.