NY REGJERINGSERKLÆRING

Tar verdien av arbeid på alvor

- Regjeringserklæringen tar verdien av arbeid på alvor. Her skisseres grep for jobbskaping som er bra for Norge, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

#205

Kristin Skogen Lund. (Foto: Thomas Haugersveen)

Publisert 14.01.18

- De tre partiene løfter frem tiltak for inkludering, vekst og omstilling, klimaløsninger, kompetanse, digitalisering, modernisering og et velfungerende arbeidsmarked. Alt dette er helt nødvendig for å få flere inn i arbeidslivet og skape flere jobber. Regjeringserklæringen er et godt grunnlag for et konstruktivt samarbeid med Erna Solbergs nye trepartiregjering, sier Skogen Lund.

Les hele den politiske plattformen her

Regjeringen varsler satsing på kompetanse. Blant annet pekes det på digitalisering som et viktig premiss i utdanning. I tillegg gjennomføres et ytterligere yrkesfagsløft, i tett samarbeid med partiene. Regjeringen lover også mer koding i skolen og vil se på modeller for å løfte utstyrsparken i videregående skoler, slik NHO nylig har etterspurt.

- For mange er kompetansemangel årsaken til at de faller utenfor arbeidslivet. Derfor er et løft avgjørende, fra tidlig innsats til etter- og videreutdanning, sier Skogen Lund.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å modernisere offentlig sektor. Også her vil digitalisering være helt sentralt: - Arbeidet for en mer effektiv offentlig sektor blir svært viktig fremover. Ikke minst er det bra at regjeringen så sterkt vektlegger at privat sektor kan bidra.

Viktig trepartssamarbeid

Det tas også positive grep i arbeidslivspolitikken. Blant annet varsles det videre modernisering av arbeidsmiljøloven:

- Et fortsatt godt trepartssamarbeid vil være avgjørende for et velfungerende arbeidsmarked og for å bidra til å få flere inn i jobb og at flere jobber skapes i ti-årene som kommer. I arbeidslivspolitikken er det viktig at regjeringen har en god og åpen dialog med partene i arbeidslivet før foreslåtte tiltak blir gjennomført, slik at trepartssamarbeidet styrkes, sier Skogen Lund, som mener en tredeling av foreldrepermisjonen er et godt grep i arbeidslivspolitikken.

NHO-direktøren er fornøyd med at regjeringen har ambisjoner om å fortsette arbeidet med forenkling for næringslivet. Målet er reduserte kostnader på 10 milliarder.

Ikke overraskende LoVeSe-resultat

Skogen Lund registrerer at Venstre har fått gjennomslag for at området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fortsatt ikke skal konsekvensutredes: - Dette er ikke overraskende. Men til tross for denne avgjørelsen, er det viktig at det blir gitt tilgang til nye arealer for å sikre god produksjon og nye investeringer i årene som kommer.

I innspurten av regjeringsforhandlingene ble det kjent at en rekke organisasjoner, deriblant NHO, LO og Zero, ba partiene om å videreføre forprosjektene med karbonfangst, -transport og -lagring. Den nye regjeringens ambisjon er å realisere dette.

- Nå skal vi jobbe videre for å få dette til – innenfor en fornuftig kostnadsramme, der vi sørger for en reell teknologiutvikling.

NHO-sjefen håper denne erklæringen skal danne grunnlag for at norske bedrifter landet rundt kan vokse og skape arbeidsplasser.