TeliaSonera inn i Abelia

For å delta på arenaer hvor de både kan tilegne seg kunnskap og vise frem sin kompetanse, har TeliaSonera Norge meldt seg inn i Abelia.

Publisert 18.12.15

TeliaSonera Norge er den nest største leverandøren av mobiltjenester i Norge. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

- Både TeliaSonera som selskap og samfunnet rundt oss er inne i en spennende digitaliseringstid, og vi ser at Abelia er en positiv bidragsyter i det offentlige ordskiftet. Abelia bidrar med kunnskapsdeling på mange arenaer og har klare tanker om hvordan fremtiden vil kunne se ut. TeliaSonera ønsker å delta i å utvikle rammevilkårene for å bygge fremtidens digitaliseringsevne i samfunnet, og vi ser Abelia som en naturlig sparrings- og samarbeidspartner, som vi kan dele verdifulle råd og innspill med, sier administrerende direktør Abraham Foss i TeliaSonera Norge.

- Å bidra til best mulig rammebetingelser og økt forståelse for betydningen av kunnskaps- og teknologibedrifter som TeliaSonera, er helt sentralt for Abelia. Vi er takknemlige for tilliten de viser oss og ser frem til å utvikle et nært og godt samarbeid, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Les mer hos TeliaSonera Norge

Les mer hos Abelia