NHOs generalforsamling

– Tiden er inne for å tenke nytt

– I tøffe tider må vi se forbi nedgangen, øke konkurransekraften og se mulighetene som oppstår da, sier NHO-president Tore Ulstein.   

Tore Ulstein, NHOs president og viseadministrerende direktør i Ulstein Group ASA, og Therese Log Bergjord, NHOs visepresident og administrerende direktør i Compass Group. Begge ble gjenvalgt under årets generalforsamling.

Publisert 09.06.15

Politikken må skape forutsetninger for at vi ikke taper arbeidsplasser

NHOs generalforsamling lytter til NHO-president Tore Ulstein. Det siste året har den økonomiske situasjonen blitt vanskeligere for norsk næringsliv. Halveringen av oljeprisen er dramatisk. Konsekvensene blir spesielt synlig i mindre samfunn. 

NHOs generalforsamling

  • NHOs øverste organ 

  • Består av president, visepresident og 99 bedriftsrepresentanter og eiere som velges av NHOs landsforeninger og regionforeninger

  • Viktigste oppgave: Velge NHOs styre, samt å godkjenne årsberetningen, regnskap og medlemskontingent

– Jeg er mer bekymret for enkeltpersoner og samfunnet, enn for bedriftene. Det blir tøffere tider for menneskene dette gjelder, sier Ulstein. 

Å sikre privat norsk eierskap er sentralt fremover.
– Mindre samfunn ville vært veldig ribbet om vi ikke hadde hatt et privat eierskap som skaper langsiktighet.

Den store omstillingen

For å møte utfordringene er det én ting som gjelder: Den store omstillingen.
–  Tiden er inne for å tenke nytt. Vi må utfordre oss selv til å ta de større stegene. De største muligheter finner du i nedgangstider. Vi må se gjennom nedgangen og posisjonere oss for fremtiden.

NHOs president oppfordrer bedriftene til å kutte kostnader.
– Det er viktig å bruke tiden nå til å øke vår konkurransekraft, slik at når markedet er tilbake står vi sterkere, sier han.

Dette må politikere gjøre
Ulstein minner om at politikere ikke nødvendigvis har samme forståelse for utfordringene vi står ovenfor. Han har en oppfordring til generalforsamlingen:  

– Vår rolle er å gi innspill på hva næringslivet trenger. Dere som tillitsvalgte må bruke innsikt dere har til å påvirke samfunnsdebatten.

5 krav for god omstilling

1. Raskere og mer effektiv utbygging av vei og bane.

2. Skattereform som øker investeringene i norsk næringsliv.

3. Fullføre reformer innen offentlig sektor.

4. Dimensjonering av høyere utdanning tilpasset næringslivets behov.

5. Klimatiltak som bygger på grønn industriell utvikling.

– Politikken må skape forutsetninger for at vi ikke taper arbeidsplasser. Det må gjennomføres næringsvennlige skattelettelser, bedre samferdsel, en ny kommunestruktur, satsing på kompetanse og en klimavennlig politikk.

Når det gjelder utfordringer fremover sier Ulstein at det er en fare for et skatteforlik som blir for tannløst og et utilstrekkelig kompromiss i forhold itl det næringslivet trenger.

– Dette handler om bedriftenes evne til å skape trygge arbeidsplasser for fremtiden, ikke om forskjeller mellom rike og fattige.

Dette har vi fått til

NHO og norsk næringsliv har hatt flere store og små seire gjennom året. Ulstein trekker frem disse:

  • Arbeidsmiljøloven – med noen unntak – har blitt tilpasset et moderne arbeidsliv
  • Formuesskatten er redusert.
  • Det er rekordstore investeringer i samferdselssektoren.
  • Søkingen til yrkesfag har økt for første gang på fem år.
  • Regjeringen, KrF og Venstre aksepterte at Norge skal være en del av EUs kvoteregime for CO2-utslipp, noe som gir like konkurransevilkår. 

Presidenten oppsummerer med NHOs visjon:
– Jeg ser frem til et spennende år der vi fortsetter å jobbe for å styrke næringslivet og forme fremtiden. Vi skal bevege Norge, sier Ulstein.