Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven er overmoden for endringer. NHO mener vi trenger en moderne lov som er tilpasset dagens arbeidsliv. Dagens arbeidsmiljølov bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977. Nå foreslår NHO endringer som skal gi en lov som er i samsvar med dagens arbeidsliv.

Publisert 03.09.13

Publikasjon, Arbeidslivspolitikk, Arbeidstid

NHOs viktigste endringsforslag er: Forenklet regelverk og utvidede grenser for gjennomsnittsberegning av arbeidstid; Arbeidstilsynet må få full adgang til å gi samtykke til avvikende arbeidstidsordninger uavhengig av partenes kompetanse til å inngå avvikende avtaler - innenfor arbeidstidsdirektivets rammer; utvidet adgang til å inngå avtaler mellom den enkelte arbeidstaker og bedrift og mellom tillitsvalgte og tariffbundet bedrift; utvidet rett til midlertidig ansettelse.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652