Bedre integrering

NHO er skeptisk til flere av Inkluderingsutvalgets 230 forslag til bedre integrering.

Publisert 20.10.11

Høringsuttalelse, Arbeidslivspolitikk

Samlet gir de to innspillene fra Brochmannutvalget og Integreringsutvalget etter NHOs oppfatning en god beskrivelse av innvandrerbefolkningen, med muligheter og utfordringer. Men NHO mener at Brochmannutvalgets analyser og beskrivelser gjennomgående er bedre fundert enn Inkluderingsutvalgets.

Kontakt oss