Kvotering

I dette politikkdokumentet klargjøres NHOs syn på bruk av kvotering, både når det gjelder kjønnskvotering til styrer og spørsmålet om bruk av kvotering når det gjelder ansettelser og rekruttering.

Publisert 17.01.12

Publikasjon, Arbeidslivspolitikk

NHO går mot utvidelse av ordningen med kjønnskvotering til styrer i aksjeselskaper. NHO vil engasjere seg for å utrede tiltak som kan bidra til å endre de strukturelle utfordringene med dagens kjønnsdelte arbeidsmarked.

Kontakt oss

Kristina Jullum Hagen

Avdelingsdirektør

Arbeidsliv

kristina.jullum.hagen@nho.no
Mobil
92454677