Velferd og migrasjon

Arbeidslivet er den viktigste arena for integrering ved siden av skolen, skriver NHO i sitt høringssvar til Brochmannsutvalgets utredning.

Publisert 09.09.11

Høringsuttalelse, Arbeidslivspolitikk

En vellykket migrasjonspolitikk er en forutsetning for at innvandringen til Norge skal lykkes for samfunnet og for den enkelte; økonomisk, sosialt og politisk. Hovedutfordringen ligger i integreringspolitikken og i en styrking av arbeidslinja generelt, heter det i NHOs høringsuttalelse.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652