Arbeidsmarked

Dokumentet adresserer aktuelle hovedtrekk, dilemmaer og utfordringer i det norske arbeidsmarkedet. Det tar for seg det globale arbeidsmarkedet, svart arbeid, sysselsetting blant unge, pensjon og seniorpolitikk, med påfølgende anbefalinger.

Publisert 08.09.14

Publikasjon, Arbeidslivspolitikk

Formålet med dokumentet er å komme med tiltak som bidrar til et effektivt og velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsinnsats er den viktigste ressursen i samfunnet.

NHOs styre har godkjent nytt politikkdokument for arbeidsmarked 2014.