Unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten

NHO ber regjeringen lytte til organisasjonene i arbeidslivet og trekke forslaget til ny, utvidet unntaksordning i foreldrepermisjonsordningen.

Publisert 14.10.14

Høringsuttalelse, Arbeidslivspolitikk

NHO mener en utvidet unntaksordning vil uthule ordningen med en øremerket fedrekvote og svekke kvinners stilling på arbeidsmarkedet.

Kontakt oss

Kristina Jullum Hagen

Avdelingsdirektør

Arbeidsliv og kompetanse

kristina.jullum.hagen@nho.no
Telefon
23088134