Unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten

NHO ber regjeringen lytte til organisasjonene i arbeidslivet og trekke forslaget til ny, utvidet unntaksordning i foreldrepermisjonsordningen.

Publisert 14.10.14

Høringsuttalelse, Arbeidslivspolitikk

NHO mener en utvidet unntaksordning vil uthule ordningen med en øremerket fedrekvote og svekke kvinners stilling på arbeidsmarkedet.

Kontakt oss

Kristina Jullum Hagen

Avdelingsdirektør

Arbeidsliv

kristina.jullum.hagen@nho.no
Mobil
92454677