Privat eierskapsberetning 2012

NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012. Beretningen er utarbeidet av Menon Business Economics på oppdrag av NHO og Norges Rederiforbund.

Publisert 02.05.12

Publikasjon, Skatter og avgifter, SMB

I årets beretning er det særlig sett nærmere på formuesskatten og hvor stor effekt den har på bedriftenes investeringsevne.

Kontakt oss