Vi er næringslivet

Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. For å kunne gjøre det, trenger de en politikk som styrker deres konkurransekraft.

Publisert 24.06.13

Publikasjon

I denne publikasjonen finner du NHOs 49 krav til en bedre politikk for mindre bedrifter.

Kontakt oss

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710