SMB

Personlige eiere - lokal tilhørighet

NHO vil gjennom denne brosjyren vise hvor betydningsfullt det personlige eierskapet er. Du vil møte fem eiere fra hver sin del av landet, med hver sin historie.

Tor Kjetilson Moe, eier av Gjerstad Products

Publisert 05.09.14

Publikasjon, SMB

Bedrifter som er eid av privatpersoner og familier har stor betydning for Norge. De personlig eide bedriftene kjennetegnes blant annet av at eierne er dypt engasjert i bedriften og de ansatte. Disse bedriftene spiller dessuten en særlig viktig rolle for lokal verdiskaping og sysselsetting og utvikling av Distrikts-Norge.

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710