Næringslivets klimahandlingsplan

Med denne klimahandlingsplanen har Næringslivets klimapanel lagt opp til å komme fra ord til handling. Nå kommer næringslivet med konkrete løsninger.

Publisert 27.09.10

Publikasjon, Energi og klima

Klimapanelet foreslår seks tiltak som kan få i gang handling raskt:

  • Sterkere insentiv for energieffektivisering i bygg.
  • Utvikle mer fornybar energi.
  • Konverteringsmekanismer for nasjonale tiltak med internasjonal klimaeffekt.
  • Klimafondet - stimulere innføring og utvikling av teknologi.
  • Endring av bilavgiftene.
  • Klimatiltak utenfor Norge - marked for norsk næringsliv.

Kontakt oss

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

per.anker-nilssen@nho.no
Mobil
91778420