Norge som energinasjon

NHOs Energipanel har utviklet næringslivets helhetlige energipolitiske plattform som knytter sammen norsk energipolitikk, klimapolitikk og næringspolitikk.

Publisert 01.03.12

Publikasjon, Energi og klima

Plattformen er basert på Næringslivets klimahandlingsplan, og vurderer spesielt olje- og gassklyngen og kraft- og prosessindustrien. NHOs Energipanel peker på områder med stort potensial for videre utvikling, både på kort og lenger sikt.

Kontakt oss

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

per.anker-nilssen@nho.no
Mobil
91778420