Norske energiressurser i det grønne kappløpet

I dette politikkdokumentet adresseres sammenhengene mellom energi-, klima- og næringspolitikk.

Publisert 16.09.14

Publikasjon, Energi og klima

Næringslivet spiller en sentral rolle når det gjelder å utvikle
løsninger for lavutslippssamfunnet. Norge har et godt utgangspunkt i «det grønne kappløpet» som pågår. Det handler ikke bare om naturgitte forutsetninger, men også om vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene som er gitt oss.