Innovasjon+

NHOs innovasjonspolitikk har tre søyler; hvordan få nye bedrifter til å vokse, hvordan støtte innovasjon i etablerte bedrifter og hvordan bidra til bedre næringsmiljøer.

Publisert 19.09.12

Publikasjon, Kompetanse og utdanning, Forskning og innovasjon

NHO foreslår å styrke virkemidlene i tidligere og mer risikofylte faser og å etablere PILOTINVEST – et kraftfullt virkemiddel for pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Hensikten med begge virkemidler er å sikre at flere gode ideer utvikles til fremgangsrike innovasjoner. I tillegg foreslår NHO at det etableres en klyngeordning kalt "Global Centres of Expertise", for å forsterke globalt ledende norske klynger.

Kontakt oss

Jan-Bertil Lieng

Fungerende avdelingsdirektør

Region

jan-bertil.lieng@nho.no
Mobil
90050221