Opptrapping 2030

NHO vil sette som ambisjon at næringslivets utførte forskning og utvikling utgjør 2 prosent av BNP innen 2030.

Publisert 25.05.11

Publikasjon, Kompetanse og utdanning, Forskning og innovasjon

I de senere år har vi hatt en debatt om ressursmål i norsk forskning. En problemstilling har vært om det er hensiktsmessig å ha et mål om at 3 prosent av bruttonasjonalproduktet skal brukes på forskning og utvikling (FoU). Næringslivets Hovedorganisasjon har sluttet opp om dette 3 prosentmålet, fordi vi mener det er fornuftig å ha bindende målsettinger på områder hvor vi mener at samfunnet bør sette av mer ressurser.

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Mobil
90869664